Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.

Ideą przewodnią pracy naszych nauczycieli jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 mgr Aleksandra Koszdyrektor przedszkola

                                       psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny

W 2004 roku ukończyłam studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej. Natomiast w roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe: "Stosowana Analiza Zachowania" prowadzone w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie uzyskałam tytuł "terapeuty certyfikowanego".

W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole specjalne o profilu behawioralnym.

 

 

mgr Magdalena Gałeczka - zastępca dyrektora

                                           logopeda, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów filologii polskiej, podyplomowych studiów logopedycznych oraz podyplomowych kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych.

Od 2011 roku pracuję jako logopeda m.in. w przedszkolu w Chorzowie, natomiast w roku 2012 rozpoczęłam pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Punkcie Terapeutyczno- Szkoleniowym "Droga" na stanowisku terapeuty behawioralnego.

Moje zainteresowania krążą wokół zagadnień pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. A mój zawód to odzwierciedlenie moich pasji. Wciąż czując niedosyt wiedzy, regularnie podnoszę swoje kwalifikacje o kursy i szkolenia związane ze wspomaganiem rozwoju dziecka,m.in ukończyłam szkolenie z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", jak również uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach doskonalących pracę terapeuty behawioralnego organizowanych przez PSTB oraz fundację "Od początku".

 

mgr Kinga Wójcik- oligofrenopedagog, logopeda,terapeuta behawioralny

 

Jestem absolwentką studiów realizowanych na Politechnice Śląskiej o kierunku: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z zakresu Oligofrenopedagogiki, oraz logopedii ogólnej i klinicznej jak również terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Pracę z osobami z niepełnosprawnością rozpoczęłam już w szkole licealnej w ramach wolontariatu w "Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym", a następnie w  Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem.Pracę zawodową rozpoczęłam w 2015 roku jako nauczyciel wiodący w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci we Wrocławiu, a aktualnie pracuję na stanowisku terapeuty w przedszkolu "Akademia Małego Człowieka".Ponieważ moje główne zainteresowania krążą wokół zagadnień komunikacji alternatywnej, ukończyłam kurs języka migowego- I stopnia i kurs komunikacji alternatywnej PECS- I stopnia, a także posiadam umiejętność pracy w oparciu o alfabet Lorme'a oraz pismo Braille'a, co znacznie poszerza oddziaływania terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi.

 


mgr Sonia Kordusiak
- pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny.

Od 2010 roku jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z zakresu: Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo, oraz absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności: Pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu specjalnym.

W 2012 roku ukończyłam również studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, na kierunku: Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopadagogiką.

Obecnie, po odbyciu stażu związanego z pracą terapeutyczną wg metod "Stosowanej Analizy Zachowania" i ukończeniu  III-stopniowego kursu "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w terapeutycznym punkcie przedszkolnym AMC.

 

 

mgr Aleksandra Kościuszko- Koń- psycholog kliniczny i sądowy, terapeuta behawioralny.

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studentką doradztwa filozoficznego i coachingu. Swoje doświadczenie zawodowe jako psycholog poszerzałam i pogłębiałam prowadząc wolontariat w katowickim szpitalu oraz w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie, a także podczas realizacji kursu doszkalającego z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej ofiarom przestępstw oraz nauki języka migowego (I stopień).

Moje zainteresowania krążą wokół pomocy i terapii najmłodszych z zaburzeniami rozwojowymi, dlatego ukończyłam staż zawodowy w pracy terapeutycznej wg zasad "Stosowanej Analizy Zachowania", a także III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem". Aktualnie pracuję na stanowisku terapeuty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

mgr Izabela Famuła- oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku: Edukacja elementarna: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne oraz przygotowanie pedagogiczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego –Andragog w Opolu. W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w GWSP w Gliwicach.

 

Doświadczenia w pracy z dziećmi nabierałam podczas praktyk w szkole podstawowej oraz pracując jako wychowawca w Dziennym Punkcie Wsparcia dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobyłam natomiast w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Gliwicach pracując jako wychowawca świetlicy integracyjnej.

 

Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej wg metod „Stosowanej Analizy Zachowania” prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w terapeutycznym punkcie przedszkolnym AMC.

 

 mgr Magdalena Szantyr- psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje zainteresowania skupiają się na psychologii klinicznej, rozwojowej a także neuropsychologii. Swoją pracę zawodową związałam z dziećmi, gdyż praca z nimi sprawia mi ogromną satysfakcję. Pragnę rozwijać się i doskonalić w tym co robię, dlatego kontynuuję naukę na studiach podyplomowych oraz podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyłam III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", studiuję także "Przygotowanie Pedagogiczne" oraz "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Po odbyciu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej według założeń Stosowanej Analizy Zachowania, pracuję obecnie jako terapeuta behawioralny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademii Małego Człowieka oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

 

 

mgr Wiktoria Serafin-pedagog, artterapeuta, animator kultury, terapeuta behawioralny


Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam również III- stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania oraz praktyczny staż w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Małego Człowieka".
Pierwsze kroki w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stawiałam pracując w Warszawie w Montessoriańskim Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym oraz w przedszkolu specjalnym.
Aktualnie kontynuuję mój rozwój zawodowy kształcąc się na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oraz podnoszę swoje kwalifikację o kursy i szkolenia z zakresu terapii behawioralnej.

 

 

 mgr Sara Kuźnik- pedagog opiekuńczy,opiekuńczo-wychowawczy,resocjalizacyjny,

                              terapeuta behawioralny,doktorantka III roku Nauk o Rodzinie

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim,gdzie obecnie jestem doktorantką. Praca naukowa,którą obecnie przygotowuję dotyczy medycyny predyktywnej,genetyki klinicznej i bioetyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam na praktykach zawodowych i zajęciach terenowych. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Naukowo rozwijam się biorąc udział jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obecnie, po ukończeniu stażu w Akademii Małego Człowieka oraz III stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania objęłam stanowisko terapeuty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

 

mgr Katarzyna Jeziorska – logopeda, terapeuta behawioralny

W 2011 roku ukończyłam magisterskie studia filologiczne o specjalności komunikacja społeczna. Po studiach rozpoczęłam karierę zawodową i równolegle podjęłam podyplomowe studia logopedyczne. Moje wykształcenie uzupełniłam także o przygotowanie pedagogiczne.  Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach z zakresu pedagogiki i logopedii, dzięki którym wciąż poszerzam zasób swojej wiedzy i umiejętności, a praca terapeutyczna sprawia mi wiele radości i satysfakcji.  

 

Obecnie pracuję w Akademii Małego Człowieka, gdzie, po pomyślnie zakończonym stażu oraz ukończeniu III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  

 

 

 mgr Karolina Mokrak- psycholog, terapeuta

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Swoje wykształcenie poszerzyłam również o przygotowanie pedagogiczne.

 

Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas praktyk kierunkowych m.in. w Ośrodku Terapii i Psychoedukacji KOMPAS w Będzinie, w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Bytomiu oraz w szkołach na każdym etapie edukacyjnym. Ponadto byłam wolontariuszką m.in. w Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej „Diada” w Gliwicach, gdzie miałam okazję prowadzić terapię grupową dzieci.

 

Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego, pracuję w Akademii Małego Człowieka, gdzie prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a także prowadzę terapię w ramach Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka.

 

 

 

mgr Patrycja Garczorz – logopeda, filolog polski, muzyk, terapeuta behawioralny.

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Filologicznym o kierunku  filologia polska ze specjalizacją nauczycielską. Ukończyłam także studia podyplomowe z logopedii oraz Diecezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach, po której aktywnie spełniam się jako muzyk.

 

Swoje doświadczenie nauczycielskie i logopedyczne zdobyłam podczas licznych praktyk z dziećmi i młodzieżą na różnych stopniach edukacji, a także w trakcie medycznej praktyki logopedycznej w Śląskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS w Katowicach. Poznałam tam pracę z dorosłymi z zaburzeniami mowy i komunikacji: po degeneracji struktur układu nerwowego np. po udarze, po laryngektomii, czy jąkające się oraz prowadziłam indywidualne zajęcia z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami o spektrum autyzmu, z zespołem Downa, Aspergera, a także z niedosłuchem, zaparatowane.

 

W wolnych chwilach interesuję się wpływem muzyki na nas i nasze otoczenie oraz poszerzam swoją wiedzę z zakresu muzykoterapii i neurologopedii.

 

Po stażu w „Akademii Małego Człowieka” objęłam tam stanowisko logopedy, terapeuty.

 

 

mgr Agnieszka Czyżykowska - logopeda, terapeuta

 

Studia pedagogiczne ukończyłam na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, natomiast studia podyplomowe z zakresu logopedii odbyłam w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu. Swoje wykształcenie uzupełniałam o liczne udziały w konferencjach, szkoleniach i warsztatach z zakresu praktycznych oddziaływań w terapii logopedycznej.

 

Rozwojem mowy i komunikacji u najmłodszych interesuję się od wielu lat pracując nie tylko jako terapeuta swoich pacjentów ale również jako mama z własnymi synami. Dzięki temu dobrze rozumiem jak trudną sytuacją dla dziecka i jego rodziny jest brak komunikacji oraz jak ważnym aspektem terapeutycznym jest wdrożenie wczesnych oddziaływań logopedycznych.

 

W chwili obecnej po odbyciu stażu, pracuję w "Akademii Młodego Człowieka" na stanowisku logopedy i terapeuty.

 

mgr Katarzyna Słomiany- psycholog, terapeuta behawioralny

Jestem absolwentką studiów psychologicznych Uniwersytetu Śląskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie w gliwickim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w gliwickim Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Feniks”, gdzie pracowałam m.in. z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualnie, po odbyciu stażu zawodowego bazującego na założeniach Stosowanej Analizy Zachowania, objęłam stanowisko terapeuty w punkcie przedszkolnym ,,Akademia Małego Człowieka”.

 

Moje zainteresowania oscylują wokół psychologii rozwojowej, neuropsychologii oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Zależy mi na tym, aby dbać o swój dalszy rozwój naukowy, dlatego też aktywnie uczestniczę w szkoleniach oraz kursach podnoszących moje kwalifikacje zawodowe.