Prowadzimy zapisy przez cały rok szkolny!

  

  • w naszej placówce zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 2,5 - 8 lat posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
  • każde dziecko uczy się według indywidualnego programu terapeutycznego;
  • zapewniamy nawet do 20 godzin indywidualnych, specjalistycznych zajęć tygodniowo - praca z dziećmi według Stosowanej Analizy Zachowania (terapia behawioralna); codzienna terapia z logopedą i psychologiem.
  • bezpieczny i przyjazny klimat - maksymalnie 8 dzieci w przedszkolu (2 grupy czteroosobowe);
  • domowe warunki z wszelkimi dogodnościami (przestronne sale dydaktyczne, catering, ogród, parking, monitoring, spokojna okolica);
  • wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra - regularnie uczestnicząca w szkoleniach oraz spotkaniach superwizyjnych;
  • codziennie zajęcia ze specjalistami - logopeda, psycholog, pedagog specjalny;
  • możliwość realizacji wczesnego wspomagania rozwoju;
  • profesjonalne wsparcie dla rodziców;
  • metody edukacyjne dające dziecku poczucie sukcesu, który jest źródłem motywacji do dalszych działań.