PROGRAM INTENSYWNEJ I WCZESNEJ TERAPII


Wiodącą metodą terapeutyczną realizowaną w Punkcie Przedszkolnym jest Stosowana Analiza Zachowania. Jest to metoda, która posiada bogatą historię badań naukowych potwierdzających jej skuteczność w terapii osób ze spektrum autyzmu.

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie profesjonalistów w dziedzinie Stosowanej Analizy Zachowania proponujemy Rodzicom i ich dzieciom terapię:

  • Kompleksową – stymulujemy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym;
  • Zindywidualizowaną – zajęcia we wstępnym etapie realizowane są w systemie jeden terapeuta na jedno dziecko. Każde dziecko ma  dostosowane do swoich potrzeb pomoce;
  • Intensywną – około 20 godzin tygodniowo specjalistycznych zajęć prowadzonych indywidualnych oraz zajęcia w małych i większych grupach rówieśniczych.

Głównym celem pracy jest nauka z dzieckiem oparta na systemach motywacyjnych (wzmacnianiu pozytywnym), w sposób promujący sukces dziecka, polegający na rozwijaniu zachowań nowych, deficytowych, minimalizowaniu zachowań niepożądanych, generalizowaniu umiejętności oraz rozwijaniu samodzielności. Każde dziecko ma opracowany program edukacyjno - terapeutyczny, który jest realizowany w trakcie zajęć indywidualnych lub grupowych.

 

Program edukacyjno- terapeutyczny Akademii Małego Człowieka obejmuje:

 

 

LOGOTERAPIĘ
Dzieci autystyczne, które zgłaszają się do naszego przedszkola zwykle nie tylko nie mówią, ale przede wszystkim nie potrafią komunikować się ze swoimi rodzicami w żaden inny sposób. Uczymy więc dzieci mówić, a komunikację werbalną na początkowym etapie terapii wspomagamy innymi systemami komunikacji alternatywnej.  
Nasze przedszkolaki objęte są bardzo intensywną terapią w tym zakresie, a zajęcia odbywają się codziennie w wymiarze dopasowanym do bieżących potrzeb dziecka. Przekazujemy rodzicom praktyczny instruktaż dotyczący realizacji domowych programów rozwijania mowy.

 


TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
Celem systematycznych, codziennych i intensywnych ćwiczeń jest nauka różnego rodzaju zabawy – konstrukcyjnej, tematycznej, "w udawanie" oraz innych, które są podstawową aktywnością każdego dziecka. Zabawa daje dziecku możliwość nawiązania kontaktu z innym dzieckiem, pozwala na naukę nowych umiejętności, stanowi alternatywę dla wielu współistniejących w autyzmie trudnych zachowań. Uczymy również malowania farbami, kolorowania, wycinania, rysowania, ćwiczeń gimnastycznych, słuchania opowiadań i bajek, naśladowania. Ponadto rozwijamy percepcję słuchową, wzrokową, dotykową oraz rozwijamy komunikację.
Podstawą wszelkich naszych oddziaływań edukacyjnych są zróżnicowane i bardzo atrakcyjne dla dzieci systemy motywacyjne, dlatego dzieci uczą się szybko, łatwo i z przyjemnością. Wyposażamy dziecko w obszerny zestaw umiejętności przedszkolnych, które gwarantują mu sukces integracyjny.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Umiejętności społeczne stanowią w autyzmie poważny deficyt. Uczymy dzieci niezależności w zabawie, umiejętności dokonywania wyborów aktywności i zabaw, organizowaniu sobie czasu wolnego.
Rozwijamy umiejętności poprawnych zachowań w kontaktach z innymi ludźmi. Uczymy używania zwrotów grzecznościowych, rozpoczynania i prowadzenia rozmowy, kulturalnego odmawiania, pytania i odpowiadania na interakcje innych osób.


TRENING CZYSTOŚCI
Do naszego punktu przedszkolnego zgłaszają się często dzieci z niezakończonym treningiem czystości. Uczymy je załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne w odpowiedni sposób i w odpowiednim miejscu. Pomagamy również dzieciom, które ukończyły wcześniej trening czystości z powodzeniem, lecz doszło do regresu tej umiejętności i trudności znów powróciły. Instruujemy rodziców, jak trening czystości przeprowadzić w domu .

 

TRENING JEDZENIA NOWYCH POTRAW
Wiele dzieci z autyzmem prezentuje specyficzną wybiórczość w jedzeniu. Nie jedzą określonych produktów  lub systematycznie wycofują kolejne potrawy z jadłospisu. Pomagamy rodzicom poszerzać menu żywieniowe dziecka w trosce o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie ich dzieci. Prowadzimy trening jedzenia nowych potraw na terenie punktu przedszkolnego oraz przekazujemy rodzicom wskazówki do wprowadzenia zmian żywieniowych w domu.

 

STRATEGIE MODYFIKACJI TRUDNYCH ZACHOWAŃ
Dzieci autystyczne z definicji prezentują szeroką gamę deficytów rozwojowych, czyli nie posiadają wielu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i poznawczych, które pozwalałyby im na pełne włączenie w społeczność rówieśników. Dużą trudność dla rodziny stanowią również tzw. nadmiary zachowań, czyli zachowania, które występują u dziecka w danym wieku zbyt często i są mocno nasilone lub nie powinny w ogóle występować. Są to takie zachowania jak: agresja fizyczna lub werbalna w stosunku do rówieśników i dorosłych, autoagresja, nasilony i intensywny krzyk, płacz lub histeria, destrukcja otoczenia i inne zachowania, które utrudniają dziecku naukę oraz są bezpośrednią przyczyną izolacji dziecka. W naszym punkcie przedszkolnym prowadzimy intensywną terapię, której celem jest nauka zachowań alternatywnych i pożądanych, które mogą w przyszłości zastąpić zachowania niepożądane. Wprowadzamy efektywne strategie zmniejszające ilość trudnych zachowań lub eliminujące  zachowania, które zagrażają życiu lub zdrowiu dziecka. Pomagamy dzieciom identyfikować ich emocje, nazywać je, radzić sobie z nimi w różnych trudnych sytuacjach.